نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش تستوسترون، آلدسترون و آندv,سترون دیون

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

تستوسترون

  • بهتر است نمونه صبح گرفته شود به دلیل آنکه سطح آن در صبح از بالاتر از ساعت های دیگر است.

آلدسترون

  • احتیاجی به ناشتا بودن بیمار ندارد.
  • آزمایش باید دو هفته بعد از وجود هیچ محدودیت در رژیم غذایی (ولی محدودیت در مصرف نمک، معادل ۳ گرم نمک روزانه) انجام شود.
  • بیمار قبل از انجام آزمایش حداقل ۲ ساعت در وضعیت نشسته باشد.
  • آزمایش دو هفته پس از قطع داروهای ضد فشار خون، مدرها، قرص های ضد بارداری و کورتون ها باید انجام شود.

آندروسترون دیون

  • آزمایش یک هفته قبل و یا بعد از خونریزی های ماهیانه باید انجام شود.
  • از آنجائیکه بالاترین زمان تولید این هورمون در ۷ صبح است بنابراین نمونه گیری باید قبل از ساعت ۸ صبح انجام شود.

 

 

 

با تشکر از همکاری صمیمانه شما

 

آوریل 6, 2020