موسسات طرف قرارداد

 • تامین اجتماعی
 • ارتش
 • سلامت همگانی
 • خدمات درمانی
 • سایر اقشار
 • بانک سپه
 • بانک صادرات
 • بانک تجارت
 • بانک مرکزی
 • بانک رفاه
 • بانک کشاورزی
 • ایران
 • سرمایه گزاری و توسعه کیش
 • بیمه سامان
 • بیمه دانا
 • بیمه ملت
 • بیمه البرز
 • بیمه کمک رسان
 • بیمه میهن
 • بیمه سلامت پارسیان
 • بیمه کار آفرین
 • آتیه سازان
 • بیمه آسیا
 • بیمه آرمان
 • بیمه رازی
دسامبر 22, 2017