دستورالعمل و راهنمای انجام تست پرولاکتین

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • زمان مناسب جهت نمونه گیری برای انجام آزمایش، صبح هنگام و حداقل ۲ ساعت بعد از بیدار شدن از خواب می باشد.
  • توصیه می شود قبل از نمونه گیری از پیاده روی، ورزش و هر نوع فعالیت بدنی اجتناب شود.
  • شب قبل از آزمایش، از پوشین لباس تنگ بخصوص در ناحیه سینه اجتناب شود.
  • حداقل طی ۱۲ ساعت قبل از آزمایش تماس جنسی و تحریک سینه انجام نشده باشد.
  • استرس، جراحی اخیر یا حتی ترس از آزمایش خون میتواند سطح پرولاکتین را بالا ببرد. در صورت وجود موارد ذکر شده آزمایشگاه را مطلع نمایید.
  • داروهائی مانند داروهای ضد بارداری خوراکی، داروهای ضد افسردگی (MAOI)، فنوتیازینها، رزرپین، وراپامیل، آنتی هیستامینها، رزرپین، وراپامیل، متیل دوپا، مخدرها، داروهای ضد بارداری خوراکی و استروژن باعث افزایش و داروهایی مانند دوپامین، لوودوپا، کلونیدین و مشتقات آلکالوئیدهای ارگوت باعث کاهش پرولاکتین می شوند. در صورت مصرف این داروها آزمایشگاه را مطلع نمایید.
  • چنانچه شرایط لازم رعایت نشده باشد، لطفا آزمایش را در زمان دیگری انجام دهید.

 

با تشکر از همکاری صمیمانه شما

آوریل 6, 2020