دستورالعمل جهت تهیه نمونه مدفوع

 

 

 

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • چنانچه داروی خاصی مصرف می نمائید حتما قبل ازجمع آوری نمونه به آزمایشگاه اطلاع دهید.
  • حداقل از یک هفته قبل از نمونه گیری از مصرف ملین، آنتی اسید، بیسموت، باریوم و روغن های معدنی ونیز برخی آنتی بیوتیک ها مثل تتراسایکلین اجتناب نمائید.

“در مورد قطع نمودن داروهایی مصرفی حتما با پزشک معالج خود مشورت نمائید.”

  • نمونه باید در ظرف مخصوصی که آزمایشگاه در اختیارتان قرار می دهد جمع آوری گردد، برای این کار می توانید از قاشقک موجود بر روی درب ظرف استفاده نمائید.
  • قبل از جمع آوری نمونه مشخصات ثبت شده بر روی ظرف را کنترل نمائید تا صحیح باشد.
  • نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد.
  • در صورت مشاهده کرم یا هر مورد مشکوک در مدفوع به آزمایشگاه اطلاع دهید.
  • نمونه جمع آوری شده خصوصا در موارد مشکوک به اسهال خونی باید بلافاصله به آزمایشگاه ارسال گردد. اگر انجام آزمایش بر روی نمونه حداکثر تا نیم ساعت پس از جمع آوری امکان پذیر نباشد لازم است نمونه جمع آوری شده تا زمان انتقال به آزمایشگاه در دمای یخچال نگهداری شود.

 

 

با تشکر از همکاری صمیمانه شما

 

آوریل 6, 2020