دستورالعمل جهت تهیه نمونه خلط

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • اگر داروی خاصی مصرف می نمایید آزمایشگاه را مطلع سازید.
  • نمونه خلط باید در ظرف مخصوص ارائه شده توسط آزمایشگاه یا ظرف تمیز دهان گشاد جمع آوری شود.
  • توجه فرمایید مشخصات بیمار بر روی ظرف قید شده باشد.
  • نمونه بهتر است صبحگاهی و ترجیحا در حالت ناشتا تهیه گردد.
  • لازم است قبل از گرفتن خلط، دهان چند بار با آب معمولی شسته شود نفس عمیقی از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس نمایید و سپس با سرفه عمیق خلط خود را در ظرف مخصوص تخلیه کنید.
  • سعی کنید نمونه، آب دهان نباشد. (آب دهان شفاف و آبکی است ولی خلط چسبندگی دارد(
  • حجم نمونه باید حداقل ۲ سی سی باشد. (۵-۳ سی سی مطلوب است)
  • در صورتیکه امکان جمع آوری نمونه خلط با سرفه کردن فراهم نشد میتوانید از غرغره آب نمک رقیق یا روشهایی مانند استنشاق بخار آب استفاده کنید.
  • در صورت نمونه گیری در منزل، صبح پس از بیدار شدن از خواب و قبل ازمصرف هر گونه غذا با سرفه ای عمیق خلط خود را خارج و در ظرف مخصوص تخلیه و در دمای یخچال نگهداری نمایید ودر کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشگاه تحویل دهید.
  • در حین حمل ظرف از منزل، نمونه خلط از گرما و نور مستقیم آفتاب دور نگه داشته شود.
آوریل 6, 2020