دستورالعمل جهت تهیه نمونه ادرار در زنان

 

 

 

 

 

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

  • آزمایش باید قبل از شروع مصرف آنتی بیوتیک انجام شود. حداقل ۷ روز از آخرین مصرف آنتی بیوتیک گذشته باشد.
  • ادرار اول صبح برای انجام آزمایش ارجح است.
  • بیمار دستهای خود را با آب و صابون خوب بشوید. سپس آلت تناسلی خود را با آب ولرم بشوید.
  • بخش اول ادرار را دور ریخته و ادرار میانی را در ظرف استریل، بدون آنکه دهانه یا درون ظرف استریل توسط دستها یا نواحی تناسلی آلوده گردد، بریزد بقیه ادرار در توالت ادرار شده و دور ریخته شود.
  • در ظرف بدون مالیدن دست به دهانه آن بسته شود.
  • در صورتیکه نمونه در خارج از آزمایشگاه تهیه شده است سریعأ (حداکثرتا ۲۰ دقیقه) به آزمایشگاه منتقل شده و در غیر اینصورت تا چند ساعت در یخچال نگهداری شود.

 

 

با تشکر از همکاری صمیمانه شما

 

آوریل 6, 2020