تشخیص فشار خون

اگر مشخص شد که شما دچار پر فشاری خون هستید پزشک شما معاینات و آزمایشهای بیشتری از شما به عمل خواهد آورد این آزمایشها شامل آزمایش خون ، آزمایش ادرار و گرفتن نوار قلبی خواهند بود. در مواد خاص پرفشاری خون ممکن است بیمار به تخصص‌های بالاتر ارجاع داده شود.

سه دلیل اصلی وجود دارد که چرا بعد از اینکه فهمیدید پرفشاری خون دارید نیاز به آزمایش و بررسی بیشتری خواهید داشت.

 دلیل اول

برای کنترل میزان کلسترول خون

اگر به غیر از پرفشار خون شما دارای میزان کلسترول بالایی در خونتان باشید خطر پیشرفت بیماری‌های قلبی و سکته مغزی در شما بیشتر خواهد بود بنابراین لازم است که با درمان دارویی هم فشار خون و هم میزان کلسترول شما پایین آورده شود.

دلیل دوم

 برای بررسی سایر بیماری‌های زمینه‌ای جدی

دربعضی موارد پرفشاری خون به علت بعضی بیماری‌های کلیوی و  بیماری‌های نادر غدد فوق کلیوی ایجاد می‌شوند.

دلیل سوم

برای کنترل آسیب‌های احتمالی به قلب و کلیه

در اثر فشار خون‌های طولانی مدت و مزمن ممکن است بیماری‌های کلیوی و قلبی ایجاد شود با انجام آزمایش خون عملکرد کلیه‌ها و با گرفتن نوار قلبی عملکرد قلب بررسی می‌شود

دسامبر 31, 2017