بخش پذیرش

 

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (۱۰۰۰۲ +ISO 9001)
  • رعایت شأن مراجعین محترم با رفتار پسندیده از بدو ورود تا خروج از آزمایشگاه به طوری که خاطره ی خوبی را در ذهن مراجعین ایجاد نماید.
  • سرعت، دقت و صحت در پذیرش به طوری که میانگین زمان انتظار بیماران از بدو ورود تا خروج کمتر از ۲۰ دقیقه می باشد.
  • وجود افرادی که با رعایت صبر و با خوش رویی به تمام سوالات مراجعین پاسخگو بوده و آن ها را در تمام مراحل انجام آزمایش همراهی می نمایند.
  • رعایت کامل بهداشت و نظافت محیط و ایجاد فضایی مطلوب برای زمان انتظار
  • برخورداری از پرسنل با دانش عملی و تجربه کافی در بخش مربوطه

 

 

فوریه 2, 2020