بخش سرولوژی

 

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (ISO 9001+10002)
  • انجام طیف وسیعی از آزمایش ها به طوری که اکثر آزمایش های روتین و اختصاصی در حیطه سرولوژی قابل انجام باشد.
  • بکارگیری کنترل کیفی داخلی و در برخی موارد خارجی برای اطمینان از دقت و صحت انجام آزمایش ها
  • انجام آزمایش های به طور روزانه (در موارد اورژانس در عرض ۲ الی ۳ ساعت) و گزارش آن به بیمار و پزشک معالج به صورت مکتوب و اینترنتی (online).
  • بهره گیری از کارکنان با تجربه و دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و مشاورین مجرب در این زمینه

 

 

فوریه 2, 2020