بخش بیوشیمی

 

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (۱۰۰۰۲ +ISO 9001)
  • مجهز بودن به تکنولوژی روز ، به طوری که تمام آزمایش ها با روش های کاملا اتوماتیک و دستگاه های پیشرفته انجام می پذیرد.
  • کنترل کیفی داخلی روزانه توسط بخش به منظور تضمین دقت و صحت نتایج برنامه و همچنین شرکت در سه برنامه کنترل کیفی داخلی وخارجی برای اکثر آزمایش های بیوشیمیایی و کسب نتایج مطلوب در آن ها.
  • انجام طیف وسیعی از آزمایش ها به طوری که اکثر آزمایش های روتین و اختصاصی در این حیطه قابل انجام باشد.
  • ارائه نتایج اکثر آزمایش ها به بیمار در همان روز نمونه برداری.
  • ارائه نتایج تست های اورژانس در عرض ۲ الی ۳ ساعت و گزارش آن به بیمار و پزشک معالج به صورت مکتوب و اینترنتی (online).
  • برخورداری از پرسنل با دانش تئوری و عملی و تجربه کافی در رشته های مربوط

 

 

فوریه 2, 2020