بخش ایمونولوژی

 

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (۱۰۰۰۲ +ISO 9001)
  • مجهز بودن به تکنولوژی روز، به طوری که تمام آزمایش ها با روش های کاملا اتوماتیک و دستگاه های پیشرفته انجام می پذیرد.
  • انجام طیف وسیعی از آزمایش ها به طوری که اکثر آزمایش های روتین و اختصاصی در این حیطه قابل انجام باشد.
  • کنترل کیفی داخلی روزانه توسط بخش به منظور تضمین دقت و صحت نتایج برنامه و همچنین شرکت در برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی برای اکثر آزمایش ها و کسب نتایج مطلوب در آنها.
  • انجام آزمایش های معمول به طور روزانه و آزمایش های تخصصی حداقل سه بار در هفته (در موارد اورژانس در عرض ۲ الی ۳ ساعت) و گزارش آن به بیمار و پزشک معالج به صورت مکتوب و اینترنتی (online).
  • برخورداری از پرسنل با دانش تئوری و عملی و تجربه کافی در رشته های مربوط

 

 

فوریه 2, 2020