نحوه راهنمایی بیمار جهت آزمایش اعتیاد

 

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

– انجام اين آزمايش نيازي به ناشتا بودن ندارد.

– حتي‌الامکان ۷۲ ساعت قبل از آزمايش، از مصرف داروهاي کدئين خودداري نماييد.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب آزمایش اعتیاد می شود:

– متادون

عموما متادون تا ۳ روز بعد از آخرین مصرف در ادرار قابل شناسایی هستند

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب این تست شود:

  1. ایبوپروفن ۲٫ تیوریدازین ۳٫ دیفن هیدرامین ۴٫ کلرپرومازین ۵٫ کلومیپرامین
  2. کوئتیاپین ۷٫ وراپامیل

– اپیوئیدها، مواد مخدر شناخته شده و …

مطالعات انجام شده نشان می دهد که کدئین و پروپوکسی فن تا ۲ روز، مورفین و متادون تا ۳ روز و هیدرومورفون و اکسی کدون تا ۴ روز قابل تشخیص می باشند.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند:

  1. دکسترومتورفان ۲٫ دیفن هیدرامین ۳٫ ریفامپین ۴٫ فلوروکینولون ها ۵٫ کدئین
  2. کینین ۷٫ مورفین ۸٫ وراپامیل

– آمفتامین و مت آمفتامین

عموما خود آمفتامین و مت آمفتامین تا ۴۸ ساعت بعد از آخرین مصرف در ادرار قابل شناسایی هستند.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند:

  1. افدرین ۲٫ آمانتادین ۳٫ ایزوکسوپرین ۴٫ بنزفتامین ۵٫ بوپروپیون ۶٫ پرومتازین ۷٫پسودوافدرین ۸٫ ترازودون ۹٫ تریمیپرامین ۱۰٫ تیوریدازین ۱۱٫ دزیپرامین
  2. دکستروآمفتامین ۱۳٫ رانیتیدین ۱۴٫ ریتودرین ۱۵٫ سرترالین ۱۶٫ سلژیلین ۱۷٫ سودوافدرین ۱۸٫ فن فلورآمین ۱۹٫ فنیل افرین ۲۰٫ فنیل پروپانول آمین ۲۱٫ کلرپرومازین ۲۲٫ لابتالول ۲۳٫ متیل فنیدیت

– ضد افسردگی های سه حلقه ای

مدت زمان شناسایی این ترکیبات بعد از آخرین مصرف متغیر می باشد.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند:

  1. دیفن هیدرامین ۲٫ سیپروهپتادین ۳٫ سیکلوبنزاپرین ۴٫ کاربامازپین ۵٫ کوئاتیوپین ۶٫ هیدروکسی زین

این ترکیبات در تست سرمی باعث مثب شدن کاذب می شوند.

 

 

با تشکر از همکاری صمیمانه شما

 

آوریل 6, 2020