ساعات کاری آزمایشگاه

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ها: ۶:۳۰ صبح تا ۱۷:۳۰

بهمن ۱۳, ۱۳۹۸