دستورالعمل جهت تهیه نمونه semen

توجه شما به نکات ذکر شده ضروری بوده و باعث افزایش صحت و دقت در نتیجه آزمایش خواهد شد:

 • از زمان آخرین نزدیکی یا انزال حداقل ۳ روز و حداکثر ۵ روز گذشته باشد.
  • وجود تب در خلال ۳ روز پیش از انجام آزمایش و یا استفاده از جکوزی و یا سونای گرم در ۳ روز پیش از آزمایش نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد.
  • نمونه گیری باید در ظرف مخصوصی که آزمایشگاه در اختیارتان قرار می دهد انجام گیرد .
  • نمونه بهتر است در آزمایشگاه تهیه شود، چنانچه در خارج از آزمایشگاه تهیه شود باید درعرض حداکثر نیم ساعت تحویل آزمایشگاه گردد. در حین انتقال نمونه دمای ظرف باید حدود دمای بدن باشد، برای اینکار می توانید با گرمای دست ظرف را گرم نموده و در داخل جیب خود حمل نمائید.
  • نمونه باید فقط از طریق تحریک مصنوعی (استمناء) و با دست کمی نمناک تهیه شود.
  • به هیچ وجه از کاندوم جهت جمع آوری نمونه استفاده نکنید.
  • از مواد لغزاننده (نظیر صابون) استفاده نکنید.
  • قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف دمای آن را به نزدیک درجه حرارت بدن (۳٧ درجه سانتی گراد) برسانید.
  • تمام نمونه خارج شده باید در داخل ظرف جمع آوری گردد.
  • ساعت دقیق جمع آوری قید گردد.

ظرف حاوی نمونه بلافاصله به مسئول مربوطه تحویل گردد.

مارس 4, 2020