راهنمای مراجعین

آمادگی های لازم برای نمونه گیری:

دستور العمل جمع آوری ادرار ۲۴ساعته

دستور العمل جمع آوری ادرار جهت سیتولوژی (سه نوبته)

دستور العمل جمع آوری مدفوع

دستورالعمل انجام تست خون مخفی در مدفوع یا OB

دستورالعمل تهيه نمونه جهت تست اسكاچ

دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار در آقايان

دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار در خانم ها

راهنمای انجام آزمایش تحمل گلوکز،GTTیاOGTT

راهنمای انجام آزمایش غربالگری چالش گلوکزیا GCT

راهنمای انجام آزمایش قند خون دو ساعته

راهنمای جمع آوری نمونه اسپرم (مایع منی)

راهنمای نمونه گیری خلط

 

دسامبر 22, 2017