بخش هماتولوژی

 

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (۱۰۰۰۲ +ISO 9001)
  • مجهز بودن به آخرین تکنولوژی روز و مورد تایید FDA برای شمارش و تشخیص پارامترهای هماتولوژیک
  • قابلیت گزارش بیش از ۳۰ پارامتر در قالب آزمایش CBC به همراه مشاهده ی گستره خون محیطی توسط افراد با تجربه
  • قابلیت ارزیابی و شمارش مایعات بدن از جمله مایع مغزی نخاعی
  • آماده شدن اکثر نتایج بخش به طور روزانه و در موارد اورژانس در عرض ۱ الی ۲ ساعت
  • بهره گیری از کارکنان با تجربه و دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی

 

 

فوریه 2, 2020