بخش فلوسایتومتری

 

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو ISO (9001+10002)
  • استفاده از فلوسیتومتری چهار رنگ برای افزایش حساسیت و ویژگی تشخیص
  • استفاده از راهنماهای استاندارد بین المللی برای ایمنو فنوتایپینگ انواع لوسمی های حاد و مزمن
  • ارزیابی حداقل بیماری باقی مانده (MRD) در بیماران تحت درمان مبتلا به سرطان های حاد و مزمن خون.
  • به کارگیری روش استاندارد با حساسیت بالا برای تشخیص بیماری کم خونی هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH)
  • ارزیابی و شمارش زیر گروه های لنفوسیتی به منظور تشخیص و طبقه بندی بیماری های نقص ایمنی، ناباروری و …
  • ارزیابی درگیری مایعات بدن از جمله مایع مغزی نخاعی ، پلور و آسیت با سلول های بدخیم خونی و غیر خونی، منطبق با استانداردهای بین المللی
  • آماده شدن نتایج در کمتر از ۲۴ ساعت و در موارد اورژانس بین ۲ الی ۴ ساعت
  • برخورداری کارکنان بخش فلوسیتومتری از تجربه و دانش لازم و استفاده از مشاوره های علمی اساتید دانشگاه

 

 

فوریه 2, 2020