بخش بیولوژی مولکولی

 

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (۱۰۰۰۲ +ISO 9001)
  • نظارت مستمر بر کیفیت انجام آزمایش با توجه به کنترل کیفی داخلی و خارجی (در برخی موارد)
  • سرعت در انجام آزمایش های مولکولی به طوری که در موارد اورژانس زمان حاضر شدن نتیجه آزمایش به ۲۴ ساعت می رسد.
  • تنوع قابل توجه در تست های مولکولی
  • بهره مندی از کارکنان با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای دانش و تجربه لازم
  • بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی روز

 

 

فوریه 2, 2020